İşlem Yapılıyor
Sorular

Soru 14

(I) Bu tarihî yerleşimde bulunan anıt figürlerinin diğer Mezopotomya dinlerinde kullanılan sembollerle benzerlik taşıması beni çok etkilemiştir. (II) Örneğin Babil, Sümer ve Asur dinlerinin en çok bilinen sembolü öküz başıdır. (III) Bu dinlere özgü figürler arasında hilal şeklindeki “Ay Tanrısı” da çok yaygındır. (IV) Burada, en büyük iki taşa bakınca birinde öküz başı, diğerinde hilal vardı. (V) Bunun, Mezopotomya’daki dinî gelenekle buradaki arasında bir bağ oluşturduğunu düşünüyorum.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


Soru 16

2295
0
0


Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter