İşlem Yapılıyor

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİNDE İLKLER

 • Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır.
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa fiilen ortadan kalkmıştır.
 • Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk milletinin ilk tepkisi Direniş Cemiyetleri kurmak olmuştur.
 • İtilaf devletlerinin ilk işgal ettiği yer Musul olmuştur.
 • İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi Paris Konferansı’nda kararlaştırıldı.
 • İlk kez ülkeye karşı saldırılara karşı koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde kabul edilmiştir.
 • Kuvay-ı Milliye Hareketi ilk kez Yunan İşgali’ne karşı kuruldu.
 • Manda ve himaye fikri ilk defa Paris Barış Konferansı’ndan sonra İtilaf devletleri tarafından ortaya atıldı.
 • İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler yoluyla oldu.
 • Batı da ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.
 • İşgallere karşı kurulan ilk cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
 • Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresi’nde birleştirilmiştir.
 • İlk defa milli mücadelenin haklılığı uluslararası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol Raporu ile ortaya çıkmıştır.
 • İşgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Fransızlara karşı olmuştur.
 • Vatanın kurtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirlenmiştir.
 • Milli mücadelenin gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk kez amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır.
 • Türk milletine milli hakimiyetini eline alması amacıyla ilk defa Amasya Genelgesi’nde çağrıda bulunulmuştur.
 • Devlet rejiminin değişeceğinin ilk belirtisi Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır.
 • Havza ve Amasya’da yayınlanan tamimlere halkın gösterdiği ilk olumlu tepki protesto ve mitinglerdir.
 • Osmanlı devletinin Türk milletine olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesi’nde komuoyuna duyurulmuştur.
 • Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir.
 • Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş Temsil Heyeti’dir.
 • ilk defa hakimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresi’nde karar verildi.
 • İlk defa Kuvay-ı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.
 • Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı ilk siyasi teşekkül Sivas Kongresi’dir.
 • Kurulacak yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresi’nde atılmıştır.
 • İlk defa hükümet kurma fikri Erzurum Kongresi’nde ortaya atılmıştır.
 • İlk bölgesel Temsil Heyeti Erzurum Kongresi’nde oluşturuldu.
 • İlk defa milli bir Temsil Heyeti’nin kurulması Sivas Kongresi’nde gerçekleşmiştir.
 • Milli örgütlenmenin bütün yurdu kapsayacak şekilde ele alınması ilk defa Sivas Kongresi’nde gerçekleşmiştir.
 • Manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir.
 • Kapitülasyonlara ilk tepki Misak-ı Milli’de olmuştur.

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİNDE İLKLER

 • İlk meclis 23 Nisan 1923’te açıldı.
 • İlk meclis ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’dir.
 • İlk anayasa 20 Ocak 1921’de kabul edildi.
 • İlk yasaları TBMM çıkardı.
 • TBMM hükümetinin kendisine karşı ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlem Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmasıdır.
 • Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti milli mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.
 • TBMM’nin ilk askeri başarısı Ermenistan Savaşı’dır. (Doğu Cephesi)
 • TBMM’nin ilk siyasi başarısı Gümrü Antlaşması’dır.
 • Düzenli ordu ile yapılan ilk savaş I.İnönü Savaşı’dır.
 • TBMM hükümetini ilk tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran Müslüman devlet Afganistan’dır.
 • I.İnönü savaşından sonra TBMM ilk defa Avrupa devletiyle bir antlaşma imzalandı. (Moskova Antlaşması-Sovyet Rusya)
 • Moskova Antlaşması ile ilk defa bir Avrupa Devleti Misak-ı Milli’yi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti.
 • Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşması ile kesin olarak belirlendi.
 • TBMM hükümeti ile ilk anlaşma imzalayan İtilaf Devleti Fransa’dır.
 • Kahramanlık ünvanı alan ilk şehir Maraş’tır.
 • Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya olmuştur.
 • Kütahya-Eskişehir savaşları milli mücadelenin ilk ve son yenilgisidir.
 • Mustafa Kemal ilk defa Kütahya-Eskişehir savaşından sonra TBMM tarafından Başkomutanlığa getirilmiştir.
 • TBMM ordusunun ilk taarruz harekatı Büyük Taarruz’dur.
 • Türkiye İtilaf devletlerinin hepsine birden Misak-ı Milli’yi ve tam bağımsızlığı ilk defa Lozan Antlaşması ile kabul ettirdi.
 • İlk Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’tır.
 • İlk T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir.
 • İlk T.C. Başbakanı İsmet İnönü’dür.
 • İlk meclis başkanı Fethi Okyar’dır.
 • T.C’nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir.
 • T.C’nin kurulan ilk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası’dır.

9924
0
0

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter